Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution
  Ikona Hotelový

  Grand Hyatt Singapur

  Náklady mizí, vzniká nové místo a zlepšuje se hygiena

  Tím ročně ušetříte přibližně 55 000 odpadních sáčků

  Grand Hyatt Singapur se svým týmem, vedeným šéfem kuchyně Lucasem Glanville zpracovává hory odpadů z potravin na zahradní hnojivo.

  Do pracovního procesu hotelu byl integrován nový systém zařízení na rozmělnění zbytků jídel. Nyní šéf kuchyně a personál likvidují 1000 kg zbytků jídla, které denně zbydou při přípravě pokrmů a v umývárně, do vakuových stanic zařízení na rozmělňování zbytků jídel namísto do původních košů na odpad. Tím ročně ušetříte přibližně 55 000 odpadních sáčků.

  Podávací stanice vysávají odpady z jídel včetně rybích kůží, tuku a kostí do centrálně umístěte drticí a odvodňovací jednotky MEIKO WasteStar. Ta rozmělní všechny tyto odpady na kaši, jejíž obsah vody je následně o 50 % redukován.

  Po opuštění zařízení WasteStar firmy MEIKO se hmotnost kaše ze zbytků jídel dále snižuje a pomocí "termofilního procesu rychlého hnití" v době kratší než 24 hodin mění na bezpatogenní organické hnojivo.

  Celý proces redukuje 1000 kg odpadu z potravin efektivně na 250 kg organického hnojiva,

  které je potom použito pro další hotelová zařízení včetně střešní bylinkové zahrádky. Přebytek se prodává místnímu zahradnickému centru.

  Na instalaci a implementaci systému likvidace zbytků jídel obdržel Grand Hyatt Singapur příspěvek 250 000 USD přes fond 3R-Fonds (Reduce, Reuse & Recycle – Redukovat, opakovaně používat & recyklovat). Fond 3R-Fonds je kofinanční systém, který má organizace podporovat v redukci odpadu a provádění projektů recyklace.

  "Ušetříme skládce ročně 400 tun odpadů z potravin"

  Šéf kuchyně Lucas Glanville říká: "Ušetříme skládce ročně 400 tun odpadů z potravin. Myslím, že takto by to měly dělat všechny hotely a vedoucí kuchyní.

  S novým systémem se zabrání přemísťování odpadů z potravin v oblasti hotelu.

  Tím se značně zlepší hygiena, protože je k dispozici málo odpadních nádob, především málo popelnic s kolečky a adekvátně méně poškození ve funkčním taktu.

  Systém silně zvýšil produktivitu našeho personálu, protože již nepotřebujeme tolik času pro dezinfekci popelnic.

  Díky MEIKO WasteStar bylo umožněno mnohé:

  Úspora mzdových nákladů, fyzického prostoru, úspory kapacitních nákladů,

  a my zajišťujeme, aby po silnicích jezdilo méně nákladních vozidel.

  Grand Hyatt Singapur je pouze jedním z mnoha hotelů a problém s odpady z potravin v gastronomii je obrovský. Nikdo nehovoří rád o provozních procesech ve své funkční oblasti, ale my všichni jsme odpovědní za životní prostředí. Nepřipadá nám obtížené rozhodnout se pro technologie, šetrné pro životní prostředí.

  Používáme myčky MEIKO ve velkém stylu a jsme s produkty a servisem již několik let velmi spokojeni. Spotřebujeme méně vody, energie a chemikálií. To je velmi důležitý úspěch.

  Při výběru systému pro likvidaci zbytků jídel firma MEIKO zajistila splnění všech našich přání a byla neuvěřitelně ochotná, více bychom vůbec nemohli očekávat. Firma MEIKO se řídila naším rozpočtem a uzpůsobuje systém, aby pro nás byl finančně dostupný.