Kontakt
  The clean solution
  Nonfood

  Rental’s Unlimited

  Pomocí pásové myčky nádobí dosahuje Rentals 105 000 $ úspory

  RentalsUnlimited larry green

  Je to právě obor půjčování nádobí, jenž představuje pro každý mycí systém absolutní zatěžkávací zkoušku

  Je to právě obor půjčování nádobí, jenž představuje pro každý mycí systém absolutní zatěžkávací zkoušku, nádobí a sklenice totiž často zůstávají po celé dny za nepříznivých podmínek stát, než konečně přijde na řadu čištění. Tým firmy Rentals Unlimited musel zařadit dvě nebo dokonce dvaapůl směny za sebou, a to po sedm dní v týdnu, a přesto se jim sotva kdy podařilo vyhovět požadavkům zákazníků. Spotřeba vody a chemikálií daleko přesáhla stanovený limit. Ještě hůře: Velkou část nádobí bylo třeba mýt dokonce dvakrát, než se podařilo mít je čisté.

  Tyto zkušenosti přiměly majitele firmy, Larryho Greena, informovat se u jeho četných obchodních partnerů na celém světě o tam používaných systémech a o zkušenostech s nimi.

  Konec konců to mělo za následek, že firma Rentals Unlimited instalovala první pásovou myčku nádobí M-iQ ve Spojených Státech. Od té doby dosahuje firma ročně:

  úspory mzdových nákladů ve výši 74 646 $.
  13 909 $ nákladů na vodu.
  9 720 $ nákladů na čisticí prostředky.
  6 899 $ nákladů na energii.

  „Za velkolepé považuji také její optimální vlastnosti pro uživatele"

  Provozní ředitel Bob Bannister k tomu uvádí: „Výsledky, kterých jsme dosáhli po instalaci myčky M-iQ, jsou prostě neuvěřitelné. Když se o těchto rozdílech oproti dřívějšku zmiňuji v rozhovorech, setkávám se zpočátku s poněkud skeptickými postoji. Na jejich místě bych se snad zachoval stejně. Jako provoznímu řediteli se mi na naší myčce M-iQ líbí spousta věcí: Zaprvé bych uvedl její hospodárnost, a sice ohledně provozních a mzdových nákladů. Za velkolepé považuji také její optimální vlastnosti pro uživatele. Můj tým, který toto zařízení používá každý den, profituje z početných účelných konstrukčních rysů.

  Čištění na konci pracovního dne probíhá absolutně bez problémů, protože všechny díly, které se k tomu musí demontovat, jsou jasně označeny. Díky lehce srozumitelné obsluze s dotykovým displejem je práce jednoduchá a nekomplikovaná. Neexistují zde skoro žádná mechanická tlačítka či spínače, které se mohou zašpinit nebo mohou vypadnout, což je vzhledem k trvalému namáhání naší myčky naprosto důležité. Myčka M-iQ pracuje velmi klidně, což je ve srovnání s četnými jinými myčkami nepodcenitelná výhoda. Naše myčka vypadá dnes skoro tak jako přímo při její instalaci. To mě obzvlášť těší."