Kontakt
  The clean solution

  Gate Gourmet Catering

  Gate Gourmet uzavírá globální dodavatelskou smlouvu na mycí techniku

  Gate Gourmet Catering Chile

  Gate Gourmet je celosvětově největší nezávislý poskytovatel cateringových a stravovacích služeb pro letecké a železniční linky. Za rok zásobuje podnik více než tři miliony letů na celém světě pokrmy a nápoji. Působí na pěti kontinentech a servíruje cestujícím zákazníků (mezi nimi British Airways) více než 250 milionů jídel ročně, připravovaných v celkem 122 leteckých kuchyních. V rámci Gate Gourmet existuje 26 oblastí, jimiž je spravována každá podstatná část obchodu, jako např. výroba potravin, nové objednávky, vozový park a rovněž údržba a oprava přístrojů a zařízení.

  Klíč k finanční kontrole tohoto komplexního obchodu spočívá v konceptu, který Michel Brelaz, vedoucí programového managementu u Gate Gourmet, označuje jako „partnerství celkových nákladů“.

  V rámci segmentu „Nové majetky výstroje“, říká Brelaz, „přesahuje partnerství celkových nákladů obvyklý obchodní poměr.“

  „Nejde o to, uzavřít krátkodobý obchod, nýbrž o to, etablovat dlouhodobé partnerství a přitom dosáhnout vytváření hodnot pro obě strany.“

  Příkladem pro takové partnerství je mezi MEIKO a Gate Gourmet uzavřená celosvětová dodavatelská smlouva na mycí a čisticí zařízení, která přináší výhody oběma partnerům. Výhody pro Gate Gourmet spočívají v předtím sjednaných pevných cenách během doby trvání smlouvy, krátkých cestách ke kontaktním partnerům, centrálním náběhovém místě a v časových úsporách. Tak převedlo partnerství oboustranný obchodní vztah na vyšší stupeň. Názorným příkladem pro takto vytvořenou přidanou hodnotu je větší hospodárnost, které oba partneři docílili zaměřením se na skutečné požadavky techniky mytí.