Kontakt
  The clean solution
  Ikona Společné stravování

  Akademie Klausenhof

  Pro kuchyni akademie je likvidace kuchyňských zbytků jednoznačným plusem – od hygienických výhod až po výrobu bioplynu

  Akademie Klausenhof Hamminkeln

  Zařízení WasteStar CC se v Akademii Klausenhof rozhodně vyplácí

  Vzdělávací zařízení ´Akademie Klausenhof´ založené v roce 1959 v Severní Porýní-Vestfálsku nabízí široké spektrum školení a dalšího vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a opatření pro trh práce. Ve dvou budovách určených pro vzdělávání pracuje cca 280 zaměstnanců podle hesla „Učení a život pod jednou střechou“ – Akademie Klausenhof chápe sebe sama jako místo pro setkávání s komplexním pohledem na vzdělávání. Kromě toho je pro akce k dispozici konferenční budova a nabízí několik školicích místností, možnosti přenocování pro cca 600 osob a odpovídající stravování.

  Pro vlastní podnikovou kuchyni to znamená, že připravuje mezi 250 a 400 jídly týdně, zatímco zde zároveň panují zvláštní prostorové podmínky: Umývárna nádobí se nachází uprostřed kuchyňského traktu, aby byl umožněn přístup z obou jídelen. To vede i k nevýhodám, zejména pokud jde o transport zbytků jídel, protože je třeba je stále přenášet přes kuchyň. Zde boduje zařízení na likvidaci zbytků jídel WasteStar CC svými kompaktními rozměry a možností, navrhnout individuální koncepce prostoru - na míru podle potřeb na místě.

  Video Klausenhof in Hamminkeln

  Výhody zařízení WasteStar CC byly znát již krátce před bezproblémovou instalací v kuchyni Akademie Klausenhof. Odpadá tak veškeré meziskladování zbytků jídel v popelnici, stejně tak i transport popelnice skrz kuchyni a její následné čištění. To vede na jedné straně k tomu, že je zapotřebí výrazně méně času, který je možno využít jiným způsobem, zatímco náklady na likvidaci se díky nižšímu objemu odpadu snížily. „Díky tomu, že se všechno rozdrtí, je objem o něco menší, takže skutečně platíme pouze za to množství, které likvidujeme“, shrnuje šéf kuchyně Klaus Witt.

  Jak personál, tak i životní prostředí profitují stejnou měrou z nasazení stroje WasteStar CC: Personál díky výrazně zjednodušeným a ergonomičtějším pracovním procesům a vyšší bezpečnosti práce a životní prostředí díky ještě snazšímu zpracování biomasy na bioplyn - protože bioplynem se v Akademii Klausenhof topí. Nasazení kompaktního pracanta společnosti MEIKO přineslo i Akademii Klausenhof řadu různých výhod - jak v oblasti nákladů, tak i z hlediska spokojenosti personálu. A to vše je korunováno zjednodušeným získáváním bioplynu z rozdrcených zbytků jídel.