Kontakt
  The clean solution
  Ikona Společné stravování

  Umweltarena Schweiz

  Zařízení na likvidaci zbytků jídel WasteStar CC společnosti MEIKO je pevnou součástí koncepce trvale udržitelného rozvoje

  Umwelt Arena Schweiz

  Zařízením WasteStar CC na likvidaci zbytků jídel klade společnost MEIKO důraz na trvalou udržitelnost a stanovuje technická měřítka

  V oblasti Curychu se vše točí okolo ochrany zdrojů, protože Umwelt Arena Schweiz představuje prostor pro konání akcí a výstaviště specifického charakteru. V popředí zájmu je trvale udržitelný rozvoj, obnovitelné zdroje energie a výživa, ale také otázka, jak s tím lze v budoucnu propojit mobilitu a bydlení. Zvláštností je, že k dispozici nejsou jen zasedací místnosti pro akce, zatímco návštěvníky očekávají četné výstavy – působivá budova je sama příkladem toho, jak se trvalá udržitelnost daří. Fotovoltaické zařízení integrované v budově přispívá k provozu neutrálnímu z hlediska CO2 a produkuje více elektřiny, než je zapotřebí. Je to tedy prakticky elektrárna. Zprostředkování znalostí a senzibilizace se orientují na všechny skupiny návštěvníků – ať již se jedná o jednotlivé produkty nebo o techniku budov pro trvale udržitelnou budoucnost.

  Společnost MEIKO je pevnou součástí zařízení Umwelt Arena, protože z hlediska tématu trvale udržitelného rozvoje tento výrobce již dávno pochopil význam nevyužitých zbytků jídel. Zařízením WasteStar CC na likvidaci zbytků jídel klade společnost MEIKO důraz na trvalou udržitelnost a stanovuje technická měřítka.

  Ze vznikajících kuchyňských odpadů v Aréně je pomocí stroje na zpracování zbytků jídel WasteStar CC nejprve získáván bioplyn, ze kterého je pomocí blokové kotelny vyráběno teplo a elektřina. Takto lze zčásti znovu využít energii, která byla použita na výrobu potravin. To je zcela v duchu koncepce zařízení Umwelt Arena, protože provoz zážitkové výstavy má být neutrální z hlediska klimatu a ekologicky na nejvyšší úrovni. Každý gram nespotřebovaných potravin je pomocí zařízení na zpracování zbytků jídel WasteStar CC zpracován na tzv. substrát, který je předáván do interní bioplynové stanice – žádná přeprava nákladními vozy, žádné skladování, obnovitelná energie z bioplynu pro zařízení Umwelt Arena a příkladné pracovní prostředí pro kuchyňský personál.

  Max Chopard, vedoucí projektu výstavy Umwelt Arena, to shrnuje následujícím způsobem: „Těší nás, že v podobě inovativního zařízení na zpracování zbytků jídel WasteStar CC našeho partnera výstavy, společnosti MEIKO, můžeme využívat trvale udržitelný produkt, který aktivně přispívá k opětovnému využití zbytků jídel. My všichni jsme dnes vyzýváni, abychom co nejvíce bránili plýtvání potravinami. Tam, kde to není možné, přichází ke slovu trvale udržitelné zhodnocení potravin.“ Velmi vydařená integrace stroje WasteStar CC (zařízení na zpracování zbytků jídel) do zařízení Umwelt Arena Schweiz jasně ukazuje, jak je možno realizovat ochranu zdrojů, trvale udržitelný rozvoj a dobré pracovní podmínky.