Kontakt
  The clean solution
  péče

  Eilenriedestift e.V., Hannover

  Hygienická a bezpečná likvidace gastro odpadů pomocí zařízení WasteStar CC

  „Gastro odpady, které přitom vznikají, je samozřejmě třeba likvidovat hygienickým a bezpečným způsobem.“

  Při pobytu uprostřed domova pro seniory Eilenriedestift v blízkosti hannoverského městského lesa vládne velmi zvláštní atmosféra, a příčinou toho rozhodně není pouze tento park, který vypadá tak perfektně jako anglická zahrada. Sociální, kulturní a společenský život je středem pozornosti! Literární večírky s Donna Leon si zde dávají dostaveníčko stejně jako hudební vystoupení. Avšak to, co dělá život v domově Eilenriedestift rovněž tak sympatickým, jsou také ty zdánlivě malé věci jako prohlídky nově vytvořené kuchyně, instalované uprostřed roku.

  Christianovi Hillerovi, vedoucímu gastronomie, se ta myšlenka velmi zalíbila, předvést obyvatelům „svou kuchyni“. „Většina z nich přece také strávila mnoho času svého života ve vlastních kuchyních a byli nadšeni při seznámení se s technikou velkokuchyně.“ Zdravotně uvědomělá a moderní výživa je pro vedoucího gastronomie stejně důležitá jako dobře fungující a kvalitní kuchyňská technologie.

  K tomu nepatří pouze sporáky, chladírny nebo mycí zařízení, nýbrž také zařízení na gastro odpady, která perfektně upravují zbytky jídel pro opětné použití. Před krátkou dobou jsme ji ještě dovybavili a kompletovali jsme kuchyňské vybavení. Pan Hiller dodává: „Máme denně k výběru tři jídla – včetně obědního menu s několika pokrmy. Vaříme celkem pro asi 400 obyvatel. Gastro odpady, které přitom vznikají, je samozřejmě třeba likvidovat hygienickým a bezpečným způsobem. Dosud jsme zbytky dávali v kuchyni do malých nádob a pak jsme je vyprázdňovali do velkých nádob.“

  Hygienická bezpečnost je důležitou podmínkou

  Nové zařízení na likvidaci gastro odpadů WasteStar CC má malé kompaktní rozměry, je přibližně srovnatelné s domácí myčkou nádobí a je schopno zvládnout gastro odpad z až 900 jídel za den. Dojde-li při odklizení z nedopatření také k likvidaci nože nebo vidličky spolu se zbytky, přichytí se tyto díly díky magnetickému poli na povrchu. Kromě toho je silné mlecí zařízení schopno zpracovat dokonce kosti nebo skořápky mlžů nebo korýšů.

  Hygienická bezpečnost je důležitou podmínkou, kterou třeba učinit při odborném sběru a likvidaci zbytky jídel, a práce s dodržováním hygienických požadavků je právě v rezidenci pro seniory nezbytná. Promítnutí nákladů je ovšem nesmírný faktor ve výpočtech hospodárnosti každého, kdo odpovídá za stravování.

  Pan Christian Hiller dále uvádí: „Díky zařízení WasteStar CC se gastro odpady již nemusí skladovat v nádobách a nemusí se pak pracně čistit. Pro nás enormní úspora času. Nehledě na to, že nyní už nepotřebujeme žádné přídavné chlazení pro nádoby se zbytky jídla. Rozdrcené zbytky jídla putují jako biosubstrát do připojené sběrné nádoby, kterou potom vyprázdní likvidátor odpadu. Poté, co zařízení splnilo svůj úkol, provede se jeho vyčištění, které probíhá hladce.“