Kontakt
  The clean solution

  Automatická myčka na podnosy BTA 160, BTA 240

  Efektivní automatizované moduly pro vaši umývárnu nádobí

  Automatická myčka na podnosy BTA 160

  Automatické mytí podnosů poskytuje značné výhody. Myčky na podnosy BTA 160 a BTA 240 vyvinuté společností MEIKO splňují požadavky jednoduché, rychlé, efektivní a hospodárné myčky na podnosy pro širokou a pestrou zákaznickou základnu. Zpracovává až 24 podnosů za minutu, v závislosti na aktuální velikosti podnosu.

  Kompaktní konstrukce a mimořádný poměr cena/výkon umožňuje realizovat individuální designové koncepce v téměř každém umývacím prostoru. Podnosy již nemusí být ručně umisťovány na pás myčky, protože jsou automaticky přemístěny z dopravního pásu na podnosy do myčky, a automaticky skládány na vozík pro podnosy po ukončení umývacího procesu. Výsledkem jsou kratší časy umývání, zkrácené pracovní doby, menší spotřeba energie, a proto také menší náklady.

  Požádejte o nabídku

  Vysoce výkonné čerpadlo, intenzivní umývací systém, závěrečné opláchnutí čistou vodou o teplotě 85°C, silný ventilátor, a dvou-pásový dopravníkový systém nenáročný na údržbu s nízkou mírou opotřebení, toto vše zaručuje výjimečnou spolehlivost těchto strojů.

  Vyvážené posuvné dveře umožňují dokonalý přístup k umývacím a vyplachovacím zónám a sušící zóně a kondenzátoru rekuperace tepla, díky tomu může obsluhující provádět rychlé a efektivní čištění. Designové prvky obou strojů ve spojení s kompaktní konstrukcí neumožňují pouze integraci do nových polo-automatických umývacích projektů, ale umožňuje zároveň zabudování strojů do již existujících umývacích instalací s minimálními náklady a náročností.

  Vodítka podnosů lze snadno upravovat, pokud si budete později přát změnit váš stávající styl podnosů.

  To je skutečně výmluvný argument pro MEIKO a konkrétně pro myčky na podnosy BTA 160 a BTA 240.

  Oddělené přepravní pásy myčky na podnosy
  Zóna sušení

  Pro zajištění prvotřídního výsledku sušení jsou přepravní pásy odděleny mezi částí závěrečného oplachování a vysoušecí zónou. Podnosy jsou proto ve zóně sušení přepravovány na „suchých“ kulatých pásech.

   

  Myčka na podnosy s plně elektronickým ovládáním
  Plně elektronické ovládání MIKE 3 CE

  Jasně a přehledně strukturovaný displej ovládání je vybaven LCD obrazovkou na písmena o velikost 4x20 zajišťující zářivé a čisté zobrazování zpráv. Všechny relevantní informace jsou vidět na první pohled. Zabudované infračervené rozhraní umožňuje bezdrátové čtení servisních údajů. Poskytuje to vysoce efektivní analýzu stavu stroje a optimální využití dostupné strojní kapacity.

   

  Zabudovaný stohovací zásobník na podnosy
  Zabudovaný stohovací zásobník

  Foto-elektrický snímač indikuje, když je vozík na podnosy téměř plný, a umožňuje umístění 4 a 8 podnosů na zabudovaný stohovací zásobník na výstupním konci myčky na podnosy.

  Jedinečný zabudovaný stohovací zásobník umožňuje komfortní, rychlou a bezpečnou výměnu zásobníku podnosů během provozu a bez přerušení procesu mytí.

  Automatický systém mytí podnosů
  Systém mytí

  Výkonný čisticí systém, který je umístěný jak nad tak pod podnosy a který zajišťuje maximální výsledek čištění. Následuje intenzivní závěrečné opláchnutí každého podnosu horkou čistou vodou.

   

  Myčka na podnosy s interním výstupem vzduchu
  Interní ventilátor odpadního vzduchu

  Interní ventilátor odpadního vzduchu zajišťuje průběžné odvádění přebytečných výparů ze stroje a umožňuje tak komfortní pracovní podmínky v oblastí umývárny. Navíc je možné zařízení vybavit volitelným systémem rekuperace tepla, který využívá jinak odváděnou páru k předehřívání přiváděné studené vody, což podstatně snižuje vlhkost a teplotu zbylého vypouštěného vzduchu.

  Zde zobrazená BTA 240 je vybavena (dodatečným) systémem rekuperace tepla

  Tento obrázek jasně znázorňuje pracovní princip automatické myčky na podnosy. Podnosy jsou strojem přepravovány podélně v mírně nakloněné poloze, a po umývání a sušení jsou umístěný do vozíku na podnosy nebo alternativně do interního stohovacího zásobníku na výstupu ze stroje.