Kontakt
    The clean solution

    MEIKO Mycí a dezinfekční zařízení

    „Alfa“ a „omega“ perfektní hygieny: Mycí a dezinfekční zařízení

    Firmou MEIKO nabízená řešení v oblasti mycích a dezinfekčních zařízení jsou naprosto přesvědčivá: Lidské výkaly jako moč, fekálie, hlen nebo zvratky nesou největší břímě infekčního materiálu – a přesto se nebezpečím při jejich odstraňování nevěnuje vždy náležitá pozornost. Pomůcky pro hygienu a toaletu se tak čistí hygienicky bezpečným způsobem spolehlivě a s přihlížením k doporučením Ústavu Roberta Kocha, KRINKO (Komise pro nemocniční hygienu a prevenci infekcí) nebo DGKH (Německá společnost pro nemocniční hygienu) a četných mezinárodních směrnic. Dýchací technika pro hasičské sbory a průmyslové podniky musí v rámci zákona o bezpečnosti práce brát rovněž ohled na hygienu.