Kontakt
  The clean solution

  Zásady podniku

  Inovativní produkty pro světový trh

  Naším nárokem je být celosvětově vedoucím poskytovatelem profesionální techniky na mytí nádobí a přístrojů na čištění a dezinfekci. Naše produkty poskytují zákazníkům na celém světě nejlepší výsledky čištění a vysokou efektivitu. Co největší spokojenost zákazníků je hlavní motivací pro naše podnikání. 

  Snažíme se vyvíjet stále nové inovace, abychom mohli splňovat naše rostoucí požadavky a požadavky našich zákazníků. Zároveň dodržujeme vždy a po celém světě všechny požadavky vyplívající ze směrnic, zákonů a norem. Užitek zákazníků a compliance je pro nás přímá a neoddělitelná vazba.

  Naše hodnoty a partnerství

  Uctíváme celou řadu hodnot, které jsou pro nás důležité a závazné pro naše celkové podnikové činnosti. V rámci této orientace hodnot jsme našim zákazníkům, dodavatelům a spolupracovníkům po celém světě zavázání jako partneři. Uznáváme a respektujeme jejich příslušné kulturní vazby a přistupujeme k nim se stejný respektem a humanistickými hodnotami. Stejným způsobem se staráme také o mezinárodní vztahy s veřejnými institucemi a angažovanou veřejností.

  Udržitelný rozvoj

  Jako podnik, který se řídí zmíněnými hodnotami, sdílíme principy udržitelného rozvoje. Jejich cílemi je především šetrný přístup ke zdrojům, efektivní využívání energií a ochrana životního prostředí.
  Také veškerá rozhodnutí, pomocí kterých konsekventně řídíme náš podnik pro dosažení dlouhodobých úspěchů, jsou podřízena principu udržitelného rozvoje. Sledujeme tím cíle nadace Oskara a Rosel Meierových, majitelů našeho podniku.

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví

  Naši zaměstnanci představují naše nejcennější zdroje. Proto se snažíme zajistit co nejlepší bezpečnost práce a ochranu zdraví. Tento cíl přenášíme jako hlavní motiv do způsobu jednání našich zaměstnanců. Všechny předpisy a poznatky ohledně bezpečnosti práce a ochrany zdraví jsou systematicky využívány.

   

  Neustálé zlepšování

  S dosaženými cíly se spokojíme pouze částečně. Neustále pracujeme na tom, aby se dále zdokonalovaly naše produkty a náš podnik po stránce efektivity. Tento proces začíná u nás, zaměstnanců MEIKO na celém světě.

  Náš systém řízení odráží tyto nároky a hodnoty a nabízí rámcové podmínky pro stanovení cílů a jejich dosahování stejně jako pravidelnou kontrolu efektifity. 

  Fungování naší organizace necháváme pravidelně kontrolovat renomovanými, nezávislými institucemi. Náš systém řízení je například certifikován podle těchto norem: