Kontakt
  The clean solution
  Domov pro seniory a domov s pečovatelskou službou Laverhof

  Domov pro seniory a domov s pečovatelskou službou Laverhof

  V domově Laverhof kladou všichni pracovníci důraz na kvalitu a dlouhou životnost přístrojů.

  Hygienická čistota v domově pro seniory Laverhof

  "Budujeme pro 30 let a nejenom pro tři. Proto klademe důraz na kvalitu dlouhou životnost přístrojů."

  Tiny Jansen ví, že pracuje v domově s pečovatelskou službou, který patří k těm vzorným. Patří – což je v Nizozemsku docela obvyklé – nadaci. Cení si ploché hierarchie, díky kterým se vždy dosahují rychlé reakce – též v případech pořízení nových technických zařízení, které nebývají každý den v seznamu pracovních úkolů.

  „Pracujeme například v ošetřovacích místnostech našich zařízení s čisticími a dezinfekčními přístroji od MEIKO“, vysvětluje Tiny Jansen. Jeho management a on sám to považují za investici do budoucnosti: „Budujeme pro 30 let a nejenom pro tři. Proto klademe důraz na kvalitu a dlouhou životnost přístrojů.“ Vzhledem ke skutečnosti, že Světová zpráva o Alzheimerově chorobě pro rok 2030 prognostikuje počet osob postižených Alzheimerovou chorobou na 74 miliónů, je to víc než rozumné.

  Komunita Schijndel má necelých 24 000 obyvatel, v jejím středu leží Laverhof. Bývalý Mateřský dům kongregace "Zusters van Liefde" se zde stále nachází. Sestry, které považují spiritualitu, společenství a misii za své poslání, jsou dnes samy ve vysokém stáří a tráví nyní podvečer svého života ve speciálním společenství v domově Laverhof. Vtiskly regionu své razítko, provozovaly mateřské školy, školy a ošetřovatelský domov. Tento koncept pro 96 lidí v osmi obytnými skupinami byl jimi silně ovlivněn. „Poté, co byl klášter v druhé světové válce zničen, byl jeptiškami znovu vybudován a přeměněn na ošetřovatelský domov pro sestry“, informuje Tiny Jansen.