Kontakt
  The clean solution

  London Heathrow Marriott Hotel

  Marriott šetří pomocí myčky s transportním pásem M-iQ energii a mzdové náklady

  „Udržitelnost, úspory energie a ekologie jsou to první, na co při projektu myslím.”

  V hotelu Marriott International je udržitelnost brána velmi vážně. Hotelová a restauratérská společnost si stanovila cíl, dosáhnout úspory energie ve výši 3 procent za rok.

  Kromě pěti poschodí, 393 pokojů, dvou suit, 16 konferenčních prostor a celkem 800 čtverečních metrů shromažďovacích ploch disponuje hotel střešní zahradou a 100 % recyklačním programem, při kterém jsou organické odpady využívány pro provoz spalovacích zařízení, a zamezí se tak vzniku komunálního odpadu. Hotel London Heathrow Marriott se kromě toho každoročně účastní projektu Hodina Země a vypíná na hodinu veškeré osvětlení hotelu, aby lidé byli upozorněni na změnu klimatu a za účelem vykročení do udržitelné budoucnosti.

  Jim Shields, vedoucí hotelové techniky, říká „Udržitelnost, úspory energie a ekologie jsou to první, na co při projektu myslím.” Zásadou hotelu Marriott je investovat za účelem úspor. Jednatel Ron Vos je hnací silou ofenzivy udržitelnosti: „Chceme být nejekologičtějším hotelem v Heathrow a celý tým hotelu angažovaně pracuje na dosažení tohoto cíle.”

  Stará myčka spotřebovala mezi 200 a 230 kW/hodinu, tolik, kolik celý zbytek hotelu

  Když šlo o výběr nové myčky s transportním pásem, usilovali Vos a jeho tým o nalezení nejudržitelnějšího přístroje na trhu. Stará myčka spotřebovala mezi 200 a 230 kW/hodinu, tolik, kolik celý zbytek hotelu.

  Jim Shields, vedoucí hotelové techniky, vysvětluje: „Musím říci, že reakce firmy MEIKO vyzněla jasně a výmluvně a prokázala, že přístroj MEIKO by se zaplatil již od třetího nebo čtvrtého roku.”

  „V porovnání s naším předchozím řešením je rozdíl jako den a noc. Nová myčka je tak mnohem efektivnější”, sděluje Shields. „Výsledky mytí jsou tak dobré, že již skutečně nemusíme následně leštit rukou. Šetříme tak jak práci, tak i energii.”

  „Když v současné době musíme investovat, investujeme ‚chytře‘. Nemyslíme jen na náklady, ale také na provozní náklady po dobu životnosti přístroje. Skutečné celkové provozní náklady jsou vždy zahrnuty.“