Kontakt
  The clean solution

  Knappschaftskrankenhaus Dortmund

  Plynulé a hygienicky bezpečné mytí nádobí a likvidace zbytků jídel

  Klinika Dortmund

  „Udělejte z mnoha kuchyní jednu“, tak zněla výzva, před kterou stáli organizátoři sdružení klinik Dortmund/Vestfálsko na podzim roku 2012. Hledalo se řešení pro centrální zásobování jídlem jako náhrada za každý den čerstvě připravovaná jídla v tehdejších třech nemocnicích. Rozhodnuto bylo o použití systému sous vide, který ve sdružení nemocnic etablovala cateringová společnost Procuration (společnost pro poskytování služeb v sociálních službách/Erkrath). Do stanic na klinikách v okolí je pro každé jídlo (ráno, v poledne a večer) rozváženo přibližně 1 100 porcí.

  Vrací se znečištěné nádobí a všechny zbytky jídel, které jsou na klinice Dortmund odborně shromažďovány pomocí zařízení pro likvidaci zbytků jídel WasteStar společnosti MEIKO z Offenburgeru. Každý měsíc vznikne přibližně pět krychlových metrů zbytků jídel. Předtím, než jsou příbory, špinavé nádobí a tácy hygienicky bezpečně a čistě umyty ve dvou pásových automatech na mytí nádobí M-iQ, odstraní personál zbytky jídel z talířů a hodí je do příslušných shazovacích šachet před stroji.

  Mycí technika společnosti MEIKO je propojená se zařízením na likvidaci zbytků jídel WasteStar, takže mytí nádobí a likvidace zbytků jídel funguje plynule a hygienicky bezpečně.

  „Nevěděl jsem, že existuje takto navzájem sladěná technika“, zdůrazňuje Philipp Fornefeld (vedoucí projektmanagementu, Klinikum Westfalen GmbH), který v této kombinaci vidí optimální řešení. Organický odpad je totiž v zařízení na likvidaci zbytků jídel shromažďován, automaticky drcen a přeměňován na homogenní hmotu. Předtím, než je tento cenný substrát surovin odveden do zemní nádrže a převezen k ekologickému dalšímu zpracování, přidávají se k němu tuky z odlučovače tuku.

  Paralelně s tím běží obě pásové myčky nádobí M-iQ rovněž v programu šetrném k životnímu prostředí. Každý den se zde hygienicky bezpečně umyje až 40 000 kusů nádobí a příborů. „Důležité pro nás bylo, aby měla mycí technika co nejnižší provozní náklady a spotřebu vody a energie“, říká Philipp Fornefeld, který zároveň poukazuje na minimální potřebu údržby strojů. „V porovnání s jinými nabízejícími a na základě kalkulace amortizace byla značka MEIKO – i ve spojení s novým zařízením na likvidaci mokrého odpadu – nejlepší volbou. Jedná se o ucelenou technologii realizovanou jedním dodavatelem“.