Kontakt
  The clean solution

  Myčka skla UPster ® U

  Myčka skla UPster ® sdružuje všechny výhody od MEIKO: čistotu pro nádobí a sklenice a také větší kusy nádobí se čistí s nejlepšími výsledky – a to vše samozřejmě za nejhospodárnějších podmínek.

  *  Při připojení na studenou vodu a/nebo při krátkých dobách na výměnu koše se mohou zvýšit doby průběhu k dosažení teplot pro hygienický čistý oplach.
  Produktové řady a provedení se liší v různých zemích – a to i na základě zákonných předpisů. Zeptejte se prosím svého místního smluvního partnera. Rád vám pomůže při výběru vhodného zařízení.
  Stav: 03.2018. Technické změny vyhrazeny.