Kontakt
  The clean solution

  WasteStar FC

  WasteStar je plně automatický systém pro velkokuchyně, který likviduje organické odpady zrovna tam, kde vznikají – přímo na pracovišti. To dělá WasteStar hospodárně, ekologicky a šetrně vůči zdrojům a především neuvěřitelně snadno.
  Voda vlna

  Technické údaje

  Dva podstatné body činí WasteStar neporazitelným: plně modulární struktura a nekomplikovaná manipulace. Výsledkem je optimální koncept likvidace s maximální flexibilitou. Organické odpady přistanou v plnicích stanicích WasteStar přímo tam kde vznikají – např. v přípravné zóně nebo na třídicím pásu v umývárně nádobí.

  Vakuové čerpadlo nasává odpady plně automaticky ve stanovených intervalech skrz nerezový potrubní systém a vede je do sběrné nádrže. Tam zůstanou až do konečné likvidace cisternovým vozidlem.

  Cykly automatických odsávání a také pořadí stanic určíte sami – zcela podle vaší kuchyňské organizace. A protože se ve velkokuchyni mohou odpady měnit, můžete i cykly jednoduše přizpůsobit. Tak, jak chcete vy.

  WasteStar je modulárně strukturovaný a proto se nejen perfektně hodí k celé mycí a dopravní technologii MEIKO. Lze jej také nejlépe přizpůsobit individuální situaci vaší velkokuchyně.

  Každodenní čištění plnicích stanic je právě tak bezstarostné jako všechny ostatní funkce WasteStar. Použijete k tomu jednoduše stejný prostředek jako pro vaše myčky. Čisticí voda může jinak téct přímo do výlevky nebo do nádrže.

  Výrobkové řady a provedení se mezi jednotlivými zeměmi liší – a to i na základě zákonných ustanovení. Informujte se, prosím, u vašeho místního smluvního partnera. Rád vás podpoří při vyhledání optimálně vhodného zařízení.

  Technické změny vyhrazeny.